Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Έλεγχος Νομιμότητας κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογκών εγκαταστάσεων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 45.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προσεισμικός στατικός έλεγχος και έλεγχος ασφάλειας των ηλεκτρμηχανολογικών εγκαταστάσεων στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Γίνεται πλήρης έλεγχος στατικής ικανότητας και πυρασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων, έγινα πλήρης καταγραφή των αναγκών για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.