Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση άλσους επί της Ρέας στην Καλλιθέα Πεντέλης

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 55.000€

Μελέτη : Εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση του άλσους επί της οδού Ρέας στην Καλλιθέα Πεντέλης με δημιουργία διαδρομής περιπάτου, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φωτισμού, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα πιο όμορφο δασικό χώρο στην Καλλιθέα Πεντελης, που θα διαθέτει τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και μπορεί να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία