Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό όρος

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2019

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 696.000€

Μελέτη :  Ολοκληρωμένη δασική διαχειριστική μελέτη, συντάσσεται η μελέτη εφαρμογής

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του υφιστάμενου παλαιού κτίσματος, δημιουργία πολιτιστικού χώρου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με νέες φυτεύσεις, φωτισμό και αστικό εξοπλισμό.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα δημιουργηθεί ένας μικρός πολιτιστικός χώρος στους πρόποδες του Πεντελικού όρους, πολύ κοντά στον αστικό ιστό της Νέας Πεντέλης, που θα είναι ελκυστικός για ψυχαγωγία, πολιτιστικές δραστηριότητες και αναψυχή.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα υπάρξει η δημοπράτηση του έργου.