Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση κεντρικών δρόμων στη Νέα Πεντέλη και κεντρικής περιοχής μεταξύ Πλατείας, Περικλέους, Καπαδοκίας και Ελευθ. Βενιζέλου

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

Μελέτη : Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση δρόμων στην κεντρική περιοχή της Νέας Πεντέλης και συγκεκριμένα των οδών:
  1. Περικέους, Καπαδοκίας, Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου και των δρόμων που περικλείονται από αυτές
  2. Περικλέους από Καπαδοκίας μέχρι τέρμα της οδού
  3. Λεωφ. Νέας Πεντέλης και Αγίου Σίλα, από Σαλαμίνας μέχρι 28ης Οκτωβρίου
  4. 25ης Μαρτίου, από Λεωφ. Νέας Πεντελης μέχρι πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Νέας Πεντέλης και την ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Αγίας Παρασκευής και της Ηρώων Πολυτεχνείου, επιτυγχάνεται η συνολική ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής της Νέας Πεντέλης και των βασικών της δρόμων Αγίου Σίλα και 25ης Μαρτίου, με βιοκλιματικά στοιχεία που προσφέρει ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλατών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.