Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση Πευκοδάσους Μελισσίων

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 90.000€

Μελέτη : Υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Διαμόρφωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δασική νοομθεσία, χώρου περιπάτου με φωτισμό, τοποθέτηση καθιστικών και λοιπού αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα πιο όμορφο δασικό χώρο στο κέντρο της πολης, που θα διαθέτει τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση στους πολίτες