Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανάπλαση χώρου πρασίνου στην 28ης Οκτωβρίου και Σκρά στα Μελίσσια

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 69.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του χώρου με ενίσχυση της φύτευσης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα αναβαθμισμένο χώρο πρασίνουν που θα δημιουργηθεί στην πόλη μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του.