Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση πλατείας Αγίας Τριάδας Πεντέλης

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναζητείται

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη Μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Συνολική ανάπλαση της πλατείας Αγίας Τριάδας με αύξηση της φύτευσης, τοποθέτηση βιοκλιματικών υλικών, τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία θα είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση και αρκετά υδάτινα στοιχεία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη και με την ολοκλήρωσή της ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση.