Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναβάθμιση των τριών ΚΕΠ του Δήμου

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  73.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών

Κατάσταση Έργου :  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός του 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανακαινίζονται κτηριακά και αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό τα τρία ΚΕΠ του Δήμου, των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και της Πεντέλης. Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα ΚΕΠ του Δήμου Πεντέλης αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση του δαπέδου, χρωματισμούς, ξυλουργικές εργασίες, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, τοποθέτηση νέας σήμανσης και επιγραφών, προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως νέοι Η/Υ, εκτυπωτές κ.ά.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα ΚΕΠ είχαν παλαιό εξοπλισμό και υπήρχε ανάγκη αναβάθμισης και ανακαίνισης τους. Οι πολίτες θα έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση με την τοποθέτηση νέου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ του Δήμου θα δημιουργηθούν αξιοπρέπειες υποδομές και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται άνετα, ποιοτικά και με σεβασμό από το Δήμο. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η αναβάθμιση του ΚΕΠ της Πεντέλης έχει ολοκληρωθεί και πλέον λειτουργεί ανακαινισμένο. Εργασίες γίνονται στο ΚΕΠ της Νέας Πεντέλης που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ οι εργασίες στο ΚΕΠ Μελισσίων, θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2024 και θα ολοκληρωθούν εντός πρώτου τριμήνου του 2024.