Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναθάθμιση δασικής έκτασης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Εγκεκριμένη διαχειριστική

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Το πάρκο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής δεν είχε καμία υποδομή ώστε οι πολίτες να μπορούν να το χαρούν. Προβλέπεται η ήπια ανάπλαση του με τη διαμόρφωση διαδρομής περιπάτου με πατημένο χώμα, τοποθέτηση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού (παγκάγκια, πάγκοι, κάδοι απορριμμάτων κ.α.).

 

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι ιδιαίτερα προσεγμένος. Η αναβάθμισή του θα τον καταστήσει επισκέψιμο από τους κατοίκους που θα αποκτήσουν ένα ακόμα χώρο δασικής αναψυχής μέσα στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση και το αναβαθμισμένο πάρκο έχει παραδοθεί στους πολίτες για χρήση.