Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό κατάστημα Πεντέλης

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 58.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης είναι παλαιά και η δημοτική αρχή αποφάσισε την ουσιαστική αναβάθμισή της.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ΔΚ Πεντέλης θα αποκτήσει μία αναβαθμισμένη κτιριακά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση.