Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 350.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και μπετοστρώσεις επιπλέον 32 δρόμων σε σχέση με τη σύμβαση του αναδόχου που εκτελούσε το έργο των ασφαλτοστρώσεων που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος επέκτεινε τη σύμβαση με τον ανάδοχο και κατάφερε γρήγορα να ασφαλτοστρώσει επιπλέον 32 δρόμους που δεν είχαν προβλευθεί αρχικά.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.