Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 15.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Το έργο αφορά τη συντήρηση των κρασπέδων με κατάλληλο χρωματισμό σε κεντρικές οδούς.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κεντρικούς δρόμους για τα οχήματα και τους πεζούς.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.