Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Άνω Μελίσσια

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 6.758.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Μελέτη: Δήμος Πεντέλης, Έργο: Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση Χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Κατασκευή κένρου φροντίδας ηλικιωμένων πλήρως εξοπλισμένο, σε οικόπεδο του Δήμου στα Άνγ Μελίσσια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η περιοχή στα άνω Μελίσσια θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο για την φροντίδα και την απασχόληση των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο Δήμος αναζητά πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου.