Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς στη οδό Σκρά και Καλαμβόκη στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 123.500€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Διαμόρφωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δασική νοομθεσία, χώρου περιπάτου με φωτισμό, τοποθέτηση καθιστικών και λοιπού αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα πιο όμορφο δασικό χώρο στο κέντρο της πολης, που θα διαθέτει τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο κα αναμένεται η έγκρισή του.