Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαγραμμίσεις διαβάσεων

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  Κάθε χρόνο 

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Συντήρηση των εγκάρσιων διαγραμμίσεων σε διαβάσεις οδών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η ασφάλεια των πεζών όταν μετακινούνται στις διαβάσεις πεζών από την μία άκρη του δρόμου στην άλλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται.