Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν Αντισεισμικής προστασίας σχολικών κτηρίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προκύψει από τη μελέτη

Μελέτη Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Προς σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Έργα και παρεμβάσεις για αντισεισμική προστασία σε 1ο και 2ο Δημοτικό Μελισσίων, σε Δημοτικό Νέας Πεντέλης και σε Κρυστάλλειο Δημοτικό Πεντέλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Από τον έλεγχο αντισεισμικής προσταίας προέκυψαν ανάγκες για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σχολεία. Με την παρέμβαση και την υλοποίηση των έργων, οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση των αναγκαίων έργων. Αναμένται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.