Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 680.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου των Μελισσίων με την οποία επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 84%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβαθμίζεται το Πολιτιστικό Κέντρο στα Μελίσσια και μειώνεται σημαντικά το κόστος ενέργειας στο συγκεκριμένο κτήριο. Ο Δήμος αποκτά ένα αναβαθμισμένο κτήριο και επιτυχγάνει να μειώσει σημαντικά τα έξοδα για την κατανάλωση ενέργειας. Επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η αναβάθμιση των υποδομών πολιτισμού στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται.