Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων και σε αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσίων προσχολικής αγωγής. Οι παρεμβάσες θα φέρουν μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη και στη συνέχεια ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για το έργο.