Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Επέκταση του νηπιαγωγείου στη ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.700.000€

Μελέτη : Η προμελέτη έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Αναβαθμίζεται σημαντικά το υφιστάμενου κτήριο και επεκτείνεται με την προσθήκη νέων αιθουσών διδασκαλίας και βοηθητικών χώρων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολιτες θα έχουν αναβάθμιση των υποδομών της σχολικής ζωής των μαθητών μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.