Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Νταού Πεντέλης

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός 2.150.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από ΕΥΔΑΠ

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Η περιοχή της Νταού Πεντέλης δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης. Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου στον οικισμό, συνδέσεις με τις οικίες και κατασκευή αγωγού που θα συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα των πολιτών της Νταού Πεντέλης που δεν είχαν δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή τους. Με το δίκτυο επιτυγχάνεται περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση λυμάτων, λίγοτερη ταλαιπωρία και οικονομκή επιβάρυνση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περοχή. Το έργο χρηματοδοτεί και τις συνδέσεις των κατοικιών με το δίκτυου αποχέτευσης, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη από την ΕΥΔΑΠ και κατατέθηκε το αίτημα χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ.