Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Νταού Πεντέλης

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός 2.181.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από ΕΥΔΑΠ

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς Δημοπράτηση (από ΕΥΔΑΠ)

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Η περιοχή της Νταού Πεντέλης δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης. Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου στον οικισμό, συνδέσεις με τις οικίες και κατασκευή αγωγού που θα συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Η διοίκηση της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, πέτυχε την ολοκλήρωση της μελέτης και την ένταξη του έργο στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα των πολιτών της Νταού Πεντέλης που δεν είχαν δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή τους. Με το δίκτυο επιτυγχάνεται περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση λυμάτων, λίγοτερη ταλαιπωρία και οικονομκή επιβάρυνση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περοχή. Το έργο χρηματοδοτεί και τις συνδέσεις των κατοικιών με το δίκτυου αποχέτευσης, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Αναμένεται η δημοπράτησή του από την ΕΥΔΑΠ στις αρχές του 2024.