Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

9 Σημαντικές Προμήθειες Εξοπλισμού

Α/Α

Περιγραφή

Έτος Έναρξης

Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη)

Κατάσταση έργου

Περισσότερα

ΕΞΟΠΛ 1

Προμήθεια ενώ νέου απορριμματοφόρου

2020

213.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 2

Προμήθεια εξοπλισμού βιοαποβλήτων (τρια απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων, 2.250 καφέ κάδοι, κλαδοτεμαχιστής, φορτηγό με αρπάγη, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, ατομικά καδάκια βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές στα σχολεία

2020

1.900.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 3

Προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης και δύο μικρών χειροκίνητων σαρώθρων

2020

508.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 4

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε πάρκα του Δήμου και ηλεκτρονική παρακολούθηση άρδευσης σε αυτά

2021

1.362.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 5

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2021

2021

107.100€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 6

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για χαρτί

2022

2.500€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 7

Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε ζευγών υπόγειων κάδων σε ισάριθμα σημεία του Δήμου Πεντέλης

2022

85.560€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 8

Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων πολλαπλών ρευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και στάσεις

2022

61.500€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΞΟΠΛ 9

Προμήθεια ενός νέου μικρού απορριμματοφόρου

2022

148.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ