Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη ανάδειξης του ιερού του Διονύσου (Ικάριο).

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α τρίμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Ο αρχαιολογικός χώρου του Ικάριου δεν είναι σήμερα σε καλή κατάσταση. Η μελέτη που θα συνταχθεί θα οδηγήσει σε αναστήλωση και ανάδειξη του μνημείου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο αρχαιολογικός χώρος θα αναπλαστεί, θα αναδειχθεί και θα αποτελέσει ένα όμορφο αρχαιολογικό χώρο της κλασσικής εποχής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε λίγες μέρες το έργο θα ανατεθεί.