Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη Αναβάθμισης Πτέρυγας Μπόμπολα

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 256.680€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελετών για την ενεργειακή και συνολική αναβάθμιση του κτηρίου των 2.800 τ.μ. της Πτέρυγας Μπόμπολα και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα υπάρξει η δημοπράτηση του έργου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Επίκειται η δημοπράτηση της μελέτης.