Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη αντιπυρικής προστασίας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η σύνταξη ενός σχεδίου πυροπροστασίας σε όλο το Πεντελικό, με χρήση όλων των διαθέσιμων και αναγκαίων μέσων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ύπαρξη μελέτης – σχεδίου πυροπροστασίας του Πεντελικού Όρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της παρέμβασης.