Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη αστικής ανάπλασης σε περιοχές των Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 61.560€

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Συντάσσεται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Α τρίμηνο 2024

Περιγραφή Έργου :

Η μελέτη καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Δημιουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, για την ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλάτων, που συνδέει όλες τις γειτονιές της πόλης, τα σημαντικότερα σημεία συνάθροισης πολιτών και συνδέει την πόλη με τον ορεινό όγκου του Πεντελικού και τους ποδηλατόδρομους όμορων Δήμων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Δήμος Πεντέλης θα μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου μεγάλου έργου αστικής ανάπλασης της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.