Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις

Δράση :  Δασική διαχειριστική μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις, για την προστασία από πυρκαγίες και την αναβάθμιση αυτών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη απαιτείται από τη δασική νομοθεσία και οι παρεμβάσεις και τα έργα καλύπτουν μία ποικιλία δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και αναψυχής, ανάλογα με την έκτασή τους, με τρόπο που να προστατεύεται και να αναδεικνύεται ο φυσικός τους χαρακτήρας. Ο Δήμος με τη μελέτη πέτυχε να χρηματοδοτήσει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και έτσι οι συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις θα αναβαθμιστούν και θα προστατευθούν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και έχει λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις δασικές υπηρεσίες. Έτσι κατάφερε ο Δήμος να χρηματοδοτηθεί για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στη μελέτη στις συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις