Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών οχημάτων 4 Χ 4

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 986.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Σε δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Αρχές 2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προμηθεύεται δύο νέα ηλεκτροκίνητα 4Χ4 οχήματα πολυμηχανήματα για τις ανάγκες της καθαριότητας και της πολιτικής προστασίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τα δύο νέα πολυμηχανήματα 4Χ4 ο Δήμος

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η προμήθεια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία