Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια ενός ηλεκτρικού απορριματοφόρου

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 396.800€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος μπαίνει στην ηλεκτροκίνηση με ένα νέο απορριμματοφόρο που κινείται ηλεκτρικά.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά ένα ακόμα απορριμματοφόρο όχημα σε αντικατάσταση παλαιού, το πρώτο ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο του στόλου του. Με την ηλεκτροκίνηση ο Δήμος θα αρχίσει σταδιακά να μειώνει την εξάρτησή του από τα υγρά καύσιμα επιτυγχάνοντας οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2024.