Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια ενός νέου μικρού απορριμματοφόρου

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 148.000€

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΥΠΕΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα απορριμματοφόρο 4 tn που θα έχει τη δυνατότητα να διέρχεται πολύ στενούς δρόμους του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με ένα ακόμα καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα ο Δήμος ενισχύει ακόμα περισσότερο το στόλο του, αντικαθστώντας ένα παλαιό, ενώ παράλληλα το νέο όχημα θα διευκολύνει την αποκομιδή των αποβλήτων στους στενούς δρόμους της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.