Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε ζευγών υπόγειων κάδων σε ισάριθμα σημεία του Δήμου Πεντέλης

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 85.560€

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης θα εγκαταστήσει σε πέντε κεντρικά σημεία της πόλης (3 στα Μελίσσια και από 1 σε Νέα και Παλαιά Πεντέλη) ημιυπόγειους κάδους για απόριψη από τους πολίτες ανακυκλώσιμων υλικών, σε αντικατάσταση των κλασσικών κάδων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η εγκατάσταση διπλών κάδων ανακύκλωσης που είναι ημιυπόγειοι, δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να απομακρύνει τους κάδους στα σημεία αυτά, κάνοντας πιο όμορφο το δημόσιο χώρο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί και σε λίγες μέρες θα μπορούν να δέχονται απόβλητα και θα ξεκινήσει η διαδκασία αποκομιδής.