Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια 5 οχημάτων ηλεκτροκίνησης

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 250.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 2 επιβατικών οχημάτων και 3 μικρών κλειστών φορτηγών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά τρια μικρά κλειστά φορτηγά και δύο επιβατηγά οχήματα, όλα ηλεκτροκίνητα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2024.