Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Στάσεις αστικής συγκοινωνίας

Δράση :  Αστικός εξοπλισμός

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 66.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σύμβαση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Αντικατάσταση 19 στεγάστρων σε κεντρικά σημεία, με νέα σύγχρονων προδιαγραφών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των νέων στάσεων το πρώτο δίμηνο του 2024.