Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Στάσεις αστικής συγκοινωνίας

Δράση :  Αστικός εξοπλισμός

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 66.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Αντικατάσταση 19 στεγάστρων σε κεντρικά σημεία, με νέα σύγχρονων προδιαγραφών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου.