Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σχεδιασμός εργαλείων προσβασιμότητας για όλους (Horizon)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  158.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλους 14 εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια, συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “INCLUSIVESPACES: DESIGNS, TOOLS & FRAMEWORKS FOR CREATING AN ACCESSIBLE & INCLUSIVE BUILT ENVIRONMENT FOR ALL, FOR NOW & FOR THE FUTURE” με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος προσβασιμότητας για όλους και την ένταξη, μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μειωμένη κινητικότητα στο κοινωνικό σύνολο της πόλης, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους πολίτες.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του προγράμματος είναι να προσδιοριστούν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών, ώστε μέσω προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών και ενός δικτύου πρασβάσιμων μετακινήσεων, να μπορούν οι ευάλωτοι μετακινούμενοι να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και να ενισχυθούν οι βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ο Δήμος Πεντέλης με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσει σημαντική τεγχογνωσία, δικτύωση και υποδομές για το θέμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024.