Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης σε διαβάσεις πεζών και μαθητών και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 104.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Θα τοποθετηθούν σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα πινακίδων σήμανσης κινδύνου με φωτιστικά Led και “μάτια γάτας” με ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα:
  1. STOP σε επικίνδυνες διασταυρώσεις,
  2. αναγγελίας κινδύνου που δίνει προτεραιότητα στη διέλευση των μαθητών κοντά σε σχολεία
  3. μείωσης ταχύτητας σε διαβάσεις με συχνή διέλευση πεζών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος της παρέμβασης είναι η έγκαιρη και από απόσταση προειδοποίηση των οδηγών να μειώσουν ταχύτητα σε επικίνδυνες διασταυρώσεις, κοντά σε σχολεία και σε επικίνδυνες διαβάσεις πεζών, ώστε να ενισχύεται η ασφαλής κίνηση των πεζών στην πόλη και να αποφεύγονται ατυχήματα στις επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση της σηματοδότησης.