Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 10: Μελέτη διαδρομών περιπάτου στο Πεντελικό Όρος

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, διαδρομών ποδηλάτου και διαδρομών για άτομα με κινητικά προβλήματα. Προβλέπεται και πιλοτική εφαρμογή της μελέτης σε κάποια τμήματα. Η μελέτη περιλαμβάνει διαμόρφωση, συντήρηση και σηματοδότηση των διαδρομών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης και της πολιτικής εφαρμογής, οι πολίτες θα αποκτήσουν άμεσα μια διαδρομή περιπάτου και μια διαδρομή ποδηλάτου, ώστε να μπορούν να μετακινούνται στο Πεντελικό, ενώ στη συνέχεια θα υποβηθεί η μελέτη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του συνολικού έργου διαμόρφωσης των συγκεκριμένων διαδρομών στο σύνολο του Πεντελικού Όρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση της παρέμβασης.