Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ανάπλαση χώρου πρασίνου στην οδο Χάκλης στα Μελίσσια

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του χώρου με ενίσχυση της φύτευσης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα αναβαθμισμένο χώρο πρασίνουν που θα δημιουργηθεί στην πόλη μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ανάπλαση χώρου πρασίνου στην 28ης Οκτωβρίου και Σκρά στα Μελίσσια

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 69.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του χώρου με ενίσχυση της φύτευσης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα αναβαθμισμένο χώρο πρασίνουν που θα δημιουργηθεί στην πόλη μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς στη οδό Κουν και Φιλίππα στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 76.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Σε οικόπεδο του Δήμου, θα δημιουργηθεί νέα Παιδική Χαρά.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια νέα σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς στη οδό Σκρά και Καλαμβόκη στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 123.500€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά ήταν παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην οδό Μοσχοπόλεως στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 95.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναμένεται έγκριση από το Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Έργου : Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά ήταν παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και αναμένεται η έγκρισή του. Προαπαιτούμενο για την έγκριση αποτελεί  η λήψη κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ελλείψει συναίνεσης το θέμα αποσύρθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης.  

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην οδό Σικίνου στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 48.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά είναι αρκετά παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η παιδική χαρά έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί η χρήση της στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Δημιουργία νέας Παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο επί των οδών Πλαστήρα και Ιουστινιανού στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε 

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε 

Περιγραφή Έργου :

Δημιουργία νέας παιδικής χαράς στο δασικό χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ιουστινιανού στη Νέα Πεντέλη.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια νέα σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η παιδική χαρά έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί η χρήση της στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην οδό Θήρας στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά είναι αρκετά παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η παιδική χαρά έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί η χρήση της στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην οδό Ναυπάκτου στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 13.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά ήταν παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στο Πευκοδάσος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 58.000€

Μελέτη Ολοκληρώθηκε

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά ήταν παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Δημιουργήθηκε νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση στα παιδιά.