Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην οδό Κιλικίας στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 50.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά ήταν παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην Ηγουμ. Μακρυγιάννη στην Πεντέλη

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 50.500€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά ήταν παλαιά και δεν είχε πιστοποίηση ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς στην οδό Δουκίσης Πλακεντίας & Αθανασιάδη στην Πεντέλη

Δράση :  Έργα παιδικής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 40.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η παιδική χαρά δεν είναι λειτουργική απομακρύνθηκαν τα παλαιά επικίνδυνα για τα παιδιά όργανα. Θα δημιουργηθεί νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς στην οδό Σκρα και Θουκυδίδου στην Καλλιθέα Πεντέλης

Δράση :  Έργα παιδκής χαράς

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 21.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σε οικόπεδο του Δήμου που είναι χαρακτηρισμένος Κ/Χ – παιδική χαρά δημιουργήθηκε νέα παιδική χαρά με σύγχρονα όργανα και πιστοποίηση ασφάλειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα παιδιά και οι οικογένειες της περιοχής, αποκτούν μια σύγχρονη, αναβαθμισμένη και ασφαλή παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση στα παιδιά.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση πλατείας Αγίας Τριάδας Πεντέλης

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.400.000 €

Μελέτη Ολοκληρώθηκε

Φορέας Χρηματοδότησης : Στόχος από το ΕΣΠΑ

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση Χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Συνολική ανάπλαση της πλατείας Αγίας Τριάδας με αύξηση της φύτευσης, τοποθέτηση βιοκλιματικών υλικών, τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία θα είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση και αρκετά υδάτινα στοιχεία. Οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι θα αποκτήσουν ένα όμορφο και ποιοτικό χώρο ψυχαγωγίας. 

 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί. Η ανάπλαση της πλατείας, δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί λόγω του ότι ο Δήμος Πεντέλης δεν είχε νόμιμη χρήση αυτής. Όμως μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του χώρου της Πλατείας Αγίας Τριάδας έκτασης 10 στρεμμάτων περίπου, που υπογράφτηκε από τη Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά στις 8/12/2023, ο Δήμος αποκτά το δικαίωμα να διεκδικήσει χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ ή άλλους εθνικούς πόρους για την ανάπλαση της Πλατείας. 

 
Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση πλατειας Κύπρου Νέα Πεντέλη

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 6.200€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Συνολική αναβάθμιση της πλατείας με τοποθέτση νέας φύτευσης, τοποθέτηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων και αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία θα είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση, περισσότερα παγκάκια και οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν σε αυτή υπαίθρια γυμναστική.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση πλατειας Αγίου Σίλα

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 13.500€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση της πλατείας με ενίσχυση του πρασίνου με νέα δέντρα και φυτά, προσθήκη στοιχείων αστικού εξοπλισμού και τοποθέτηση 6 υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση και οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν σε αυτή υπαίθρια γυμναστική.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναβάθμιση πλατείας Μικρασιατών (Αγίου Γεωργίου) στα Μελίσσια

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 17.500€

Μελέτη : Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση της πλατείας με ενίσχυση του πρασίνου με νέα δέντρα και φυτά, προσθήκη στοιχείων αστικού εξοπλισμού και τοποθέτηση σύνθεσης νερού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης η πλατεία είναι ομορφότερη, αναβαθμισμένη με περισσότερη φύτευση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 8 στρεμμάτων στο Δάσος Τσαγκάρη

Δράση :  Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.315.000€

Μελέτη : Υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης : Αναζητείται

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Συνολική ανάπλαση του χώρου σύμφωνα με η δασική νοομθεσία και δημιουργία παιδικής χαράς, μουσικού πάρκου Μίκης Θεοδωράκης και χώρου υπαίθριας γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι σε εγκατάλλειψη τα τελευταία χρόνια, με την ολοκλήρωση της παρεμβασης τα δημιουργηθεί μια όμορφη παιδική χαρά, ένα μουσικό πάρκο και ένας χώρος υπαίθριας γυμναστικής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αναζητείται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της παρέμβασης.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ανάπλαση Πευκοδάσους Μελισσίων

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 90.000€

Μελέτη : Υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Διαμόρφωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δασική νοομθεσία, χώρου περιπάτου με φωτισμό, τοποθέτηση καθιστικών και λοιπού αστικού εξοπλισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα πιο όμορφο δασικό χώρο στο κέντρο της πολης, που θα διαθέτει τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση στους πολίτες