Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Έργα σε σχολεία

Μελέτες δράσεων για υποδομές που χρήζουν Αντισεισμικής προστασίας σχολικών κτηρίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 27.600€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Μελέτες για αντισεισμική προστασία σε 1ο και 2ο Δημοτικό Μελισσίων, σε Δημοτικό Νέας Πεντέλης και σε Κρυστάλλειο Δημοτικό Πεντέλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Από τον έλεγχο αντισεισμικής προσταίας προέκυψαν ανάγκες για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σχολεία. Η σύνταξη μελέτης είναι αναγκαία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν Αντισεισμικής προστασίας σχολικών κτηρίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προκύψει από τη μελέτη

Μελέτη Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Προς σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Έργα και παρεμβάσεις για αντισεισμική προστασία σε 1ο και 2ο Δημοτικό Μελισσίων, σε Δημοτικό Νέας Πεντέλης και σε Κρυστάλλειο Δημοτικό Πεντέλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Από τον έλεγχο αντισεισμικής προσταίας προέκυψαν ανάγκες για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σχολεία. Με την παρέμβαση και την υλοποίηση των έργων, οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση των αναγκαίων έργων. Αναμένται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Categories
Έργα σε σχολεία

Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 472.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα.

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Λυκείου και Γυμνασίου στη Νέα Πεντέλη.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η αναβάθμιση του σχολικού χώρου αφορά εργασίες στους εσωτερικούς χώρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 279.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση των αύλειων χώρων σε 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο και 3ο Δημοτικό, 4ο Νηπιαγωγείο και 4ο Δημοτικό Μελισσιων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβάθμιση των υποδομών και προμήθεια αστικού και αθλητικού εξοπλισμού που θα βελτιώσουν τις συνθήκες των πολλαπλών δραστηριοτήτων των μαθητών στις σχολικές αυλές.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Αναβάθμιση αμφιθεάτρου Κρυσταλείου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 167.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 14, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση της αίθουσας και μετατροπή της σε αίθουσα αναφοράς στη Δούκισσα της Πλακεντίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβάθμιση της αίθουσας πολλπαλών χρήσεων του Κρυστάλειου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης με προμήθεια εξοπλισμού, δημιουργία VR ROOM και ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου για το ρόλο της Δούκισσας της Πλακεντίας, στην επανάσταση του 1821.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Αναβάθμιση αμφιθεάτρου Λυκείου Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 180.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 14, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση της αίθουσας και μετατροπή της σε αίθουσα αναφοράς στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβάθμιση της αίθουσας πολλπαλών χρήσεων του Λυκείου Μελισσίων με προμήθεια εξοπλισμού, δημιουργία VR ROOM και ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου για την επανάσταση του 1821.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Αναβάθμιση τουαλετών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Α Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Απομάκρυνση των υφιστάμενων πολύ παλαιών υποδομών και τοποθέτηση νέων πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την παρέμβαση αυτή αναβαθμίζονται σημαντικά οι πολύ παλαιές υποδομές στις τουαλέτες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων και τα παιδιά αποκτούν σύγχρονους και ποιοτικούς χώρους υγιεινής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οολοκληρώθηκε το έργο και έχει παραδοθεί προς χρήση.

Categories
Έργα σε σχολεία

Επέκταση του 2ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προκύψει από τη μελέτη

Μελέτη : Η προμελέτη έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων για την προσθήκη μιας νέας αίθουσας διδασκαλίας στο 2ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την επέκταση θα αυξηθεί η δυναμικότητα του σχολείου κατά ένα τμήμα και θα αναβαθμιστεί συνολικά το σχολείο. Έτσι οι μαθητές της προσχολικής αγωγής, θα έχουν αναβαθμισμένες κτηριακές υποδομές και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Επέκταση του νηπιαγωγείου στη ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.700.000€

Μελέτη : Η προμελέτη έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Αναβαθμίζεται σημαντικά το υφιστάμενου κτήριο και επεκτείνεται με την προσθήκη νέων αιθουσών διδασκαλίας και βοηθητικών χώρων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολιτες θα έχουν αναβάθμιση των υποδομών της σχολικής ζωής των μαθητών μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε σχολεία

Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων και δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου

Δράση :  Έργα σε σχολεία

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προκύψει από τη μελέτη

Μελέτη : Συντάσσεται από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης : Μελέτη: Δήμος Πεντέλης, Έργο: ΚΤΥΠ Α.Ε.

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Στο σχολείο υπάρχουν αίθουσες παλαιές, τύπου προκάτ. Με την παρέμβαση θα δημιουργηθεί νέα πτέρυγα και θα κατασκευαστεί νέο κλειστό γυμναστήριο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβάθμιση των υποδομών της σχολικής ζωής για τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Επίσης η πόλη θα αποκτήσει ένα νέο κλειστό γυμναστήριο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη και στη συνέχεια θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση του έργου από την ΚΤΥΠ ΑΕ.