Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτη

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου και του μεγάλου Κλειστου Γυμναστηρίου της οδού Γεννηματά στα Μελίσσια

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 73.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα δύο μεγάλα κτήρια του Δήμου που έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η σύνταξη της μελέτης θα καταστήσει εφικτές τις παρεμβάσεις για τη μείωση ενέργειας στις δύο σημαντικά ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις και θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αναζητήσει πόρους για τη χρηματοδότησή τους, επιτυγχάνοντας έτσι την αναβάθμισή τους, τη σημαντική μείωση κόστους για το Δήμο και την προστασία του φυσκού περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και με βάση αυτές ο Δήμος αναζητά χρηματοδότηση των έργων.
Categories
Κτηριακά Έργα Μελέτη

Μελέτη για την κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Πεντέλη, Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια και αναβάθμιση 1ο Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.000€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Πεντέλη, Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια και αναβάθμιση 1ο Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη των μελετών ο Δήμος θα μπορέσει αναζητήσει χρηματοδότηση ώστε να κατασκευαστούν τα νέα κτήρια.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων Μελέτη

Μελέτη Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις

Δράση :  Δασική διαχειριστική μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις, για την προστασία από πυρκαγίες και την αναβάθμιση αυτών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη απαιτείται από τη δασική νομοθεσία και οι παρεμβάσεις και τα έργα καλύπτουν μία ποικιλία δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και αναψυχής, ανάλογα με την έκτασή τους, με τρόπο που να προστατεύεται και να αναδεικνύεται ο φυσικός τους χαρακτήρας. Ο Δήμος με τη μελέτη πέτυχε να χρηματοδοτήσει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και έτσι οι συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις θα αναβαθμιστούν και θα προστατευθούν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και έχει λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις δασικές υπηρεσίες. Έτσι κατάφερε ο Δήμος να χρηματοδοτηθεί για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στη μελέτη στις συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις
Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 36.120€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη για τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στα σημεία της πόλης, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως πχ. Πλατεία Αγίας Τριάδας Πεντέλης, Καλλιθέα Πεντέλης, περιοχές της Νέας Πεντέλης κ.α.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκληρωση της μελέτης ο Δήμος θα μπορέσει να βρει πόρους για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων σε αυτές τις περιοχές.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νέας Πεντέλης και δημιουργίας χώρου στάθμευσης

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.072.000€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Σε διαγωνιστική διαδικασία

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Νέας Πεντέλης και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά τη σύνταξη της μελέτης θα προχωρήσει η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής για την πόλη μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την επολογή αναδόχου.

Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Μελέτη Αναβάθμισης Πτέρυγας Μπόμπολα

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 256.680€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελετών για την ενεργειακή και συνολική αναβάθμιση του κτηρίου των 2.800 τ.μ. της Πτέρυγας Μπόμπολα και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα υπάρξει η δημοπράτηση του έργου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Επίκειται η δημοπράτηση της μελέτης.

Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Σύνταξη Μελέτης Διαχείρισης σε 4 σημαντικές δασικές εκτάσεις του Δήμου

Δράση :  Δασική Διαχειριστική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

– Άλσος Τσαγκάρη – Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη στα Μελίσσια
– Άλσος ΝΙΕΝ στα Μελίσσια
– Άλσος Γυμναστηρίου και Προφήτη Ηλία στη Νέα Πεντέλη
– Άλσος 28ης Οκτωβρίου και Ιουστινιανού στη Νέα Πεντέλη
Η μελέτη απαιτείται από τη δασική νομοθεσία και οι παρεμβάσεις καλύπτουν μία ποικιλία δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, αθλητισμού και αναψυχής ανάλογα με την έκτασή τους, με τρόπο που να προστατεύεται και να αναδεικνύεται ο φυσικός δασικός τους χαρακτήρας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τις μελέτεςαυτές ο Δήμος θα προχωρήσει στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπουν. Έτσι θα επιτευχθεί η προστασία των αλσών, η αναβάθμισή τους και η ανάδειξή τους σε χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και ελκυστικούς για τους πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένονται οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.