Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ένταξη 12 Δημοτικών Αλσών στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός Δεν απαιτούνται πόροι

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη τεχνικού δελτίου

Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Δράσεις και έργα ενίσχυσης του δασικού πλούτου στα άλση της πόλης.
 1. Άλσος 28ης Οκτωβρίου Μελίσσια
 2. Πευκοδάσος Μελισσίων
 3. Άλσος Δαμανάκη στην οδό Θήρας, 1η γειτονιά Μελισσίων
 4. Άλσος στην οδό Ζωοδ. Πηγής στα Μελίσσια
 5. Άλσος ΝΙΕΝ στα Μελίσσια
 6. Άλσος “Μίκη Θεοδωράκη” στα Μελίσσια
 7. Άλσος οδού Έλλης, Νέα Πεντέλη
 8. Άλσος Γ. Παπανδρέου, Νέα Πεντέλη
 9. Άλσος Δεξαμενής, Νέα Πεντέλη
 10. Άλσος Πλατείας Χασάπη (οδός Στεφανίας), Πεντέλη
 11. Άλσος Δουκίσσης Πλακεντίας, Πεντέλη
 12. Άλσος οδού Ρέας Καλλιθέα Πεντέλης

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η αύξηση του πρασίνου στα άλση, η μείωση των επιπτώσεων από τα ακρραία καιρικά φαινόμενα, η αναβάθμιση της δασικής αναψυχής και των εναλλακτικών μορφών άθλησης και περιπάτου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οι δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος συντάσουν τις σχετικές μελέτες αναδάσωσης.