Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

140+ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

που υλοποιεί η δημοτική αρχή

της Δήμητρας Κεχαγιά

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δημοτικής Αρχής Δήμητρας Κεχαγιά

Α/Α

Συνοπτική Περιγραφή

Είδος Παρέμβασης

Ποσό

Πηγή

1

Υπογειοποίηση δικτύου μεταφοράς ρεύματος 115 χιλιομέτρων 

Έργο

30.220.000

ΕΣΠΑ ΔΕΔΔΗΕ

2

Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Καλλιθέα Πεντέλης 

Έργο

4.330.000

ΕΣΠΑ

3

Αναβάθμιση του κτηρίου της πτέρυγας Μπόμπολα

Έργο

4.292.000

ΕΣΠΑ

4

Μεταφοράς των πυλώνων ΑΔΜΗΕ στη Νέα Πεντέλη

Έργο

2.556.000

ΕΣΠΑ ΑΔΜΗΕ

5

Έργο ανάπλασης των Δυτικών Μελισσίων

Έργο

3.310.000

ΠΔΕ

6

Απόκτηση 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Προμήθεια εξοπλισμού

2.453.000

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

7

Προμήθεια 3 απορριμματοφόρων και εξοπλισμού για συλλογή βιοαποβλήτων

Προμήθεια εξοπλισμού

1.900.000

ΕΣΠΑ

8

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού άρδευσης σε 11 χώρους του Δήμου

Έργο

1.362.000

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

9

Μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Νέας Πεντέλης

Μελέτη

1.072.000

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

10

Μελέτες και αρχικές παρεμβάσεις στο Πεντελικό

Μελέτη

1.048.000

ΕΣΠΑ

11

Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων - Πνευματικού Νέα Πεντέλη 

Έργο

864.000

ΕΣΠΑ

12

Μελέτη τοπικού χωρικού σχεδίου Πεντέλης και ενοποίηση χωρικού σχεδιασμού Δήμου

Μελέτη

558.000

ΥΠΕΝ

13

Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε 11 δασικούς χώρους του Δήμου 

Έργο

353.000

ΕΣΠΑ

14

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης 38 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

Προμήθεια εξοπλισμού

318.000

ΕΣΠΑ

15

Δημιουργία αιθουσών νηπιαγωγείου στην πτέρυγα Μπόμπολα

Έργο

254.000

ΠΔΕ

16

Μελέτες αναβάθμισης της πτέρυγας Μπόμπολα 

Μελέτη

257.000

ΠΔΕ

17

Αντικατάσταση του παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο οδού Γεννήματα στα Μελίσσια 

Έργο

210.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

18

Αγορά ενός απορριμματοφόρου, με σύστημα πλύσης

Προμήθεια εξοπλισμού

213.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

19

Αναβάθμιση των στάσεων της πόλης από το πρόγραμμα Φιλόδημος

Έργο

50.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

20

Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων του Δήμου

Μελέτη

50.000

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

21

Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου απόκτησης κοινόχρηστων χώρων

Μελέτη

37.000

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

22

Σύνταξη σχεδίου αστικής προσβασιμότητας

Μελέτη

50.000

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

23

Ανάπλαση πλατείας και υπόγειος χώρος στάθμευσης στη Νέα Πεντέλη (εκκρεμεί)

Έργο

7.316.000

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

63.073.000