Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20 Πολεοδομικές Παρεμβάσεις

Α/Α

Περιγραφή

Έτος Έναρξης

Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη)

Κατάσταση παρέμβασης

Περισσότερα

ΠΠ 1

Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς στα Μελίσσια

2005

10.000€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 2

Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

2006

5.000€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 3

Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

2021

558.000€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 4

Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Μελισσίων

2009

63.344€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 5

Απόκτηση Δάσους Παπαδημητρίου με την κατάθεση αίτησης για προσδιορισμό τιμής απαλλοτρίωσης

2004

Αναμένεται προσδιορισμός οριστικής τιμής απαλλοτρίωσης από το δικαστήριο.

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 6

Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τους πεζόδρομους περιμετρικά του Δάσους Παπαδημητρίου

2022

Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 7

Απόκτηση Κ/Χ Δασικού Χώρου Εξοχών Χωροφυλακής

2021

Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 8

Απόκτηση χώρου 800 τ.μ. στο ΟΤ 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

2020

518.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΠ 9

Απόκτηση χώρου 7 στρεμμάτων στο ΟΤ 206 στην παραρεμάτια περιοχή στη Νέα Πεντέλη

2020

Δεν είναι γωστός

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΠΠ 10

Απόκτηση χώρου 500 τ.μ. επί της οδού Ζωοδ. Πηγής στα Μελίσσια ΟΤ 271

2020

Δεν είναι γωστός

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΠΠ 11

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου ως Πλατεία γνωστός ως "Πλατεία Πόγκα", επί των οδών Παπανδρέου και Αγίας Μαρίνας στα Μελίσσια

2021

1.280.000€

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΠ 12

Απόκτηση των ΟΤ 74 και ΟΤ 210 επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

2021

Δεν είναι γωστό

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΠΠ 13

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου Μπόμπολα στο ΟΤ 97 στα Μελίσσια, επί των οδών Λεωφ. Πηγής και Ζαϊμη

2022

Δεν είναι γωστό

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΠ 14

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου επί της οδού 17ης Νοέμβρη στο ΟΤ 20 στα Μελίσσια

2022

Δεν είναι γωστό

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΠ 15

Απόκτηση χαρακτηρισμένου Κοινόχρηστου Χώρου Παλλάδιο στο ΟΤ 144Δ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μελίσσια

2022

Δεν είναι γωστό

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΠ 16

Απόκτηση Κοινόχρηστου χώρου, διατηρητέου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου του "Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας " στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης

2022

Δεν είναι γωστό

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΠ 17

Επέκταση του Κοιμητηρίου των Μελισσίων

2020

20.000€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 18

Θέμα με τα όρια του Δήμου Γέρακα Παλλήνης

2020

Δεν απαιτούνται πόροι

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 19

Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 45 της Δ.Κ. Πεντέλης

2022

Δεν απαιτούνται πόροι

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΠ 20

Απόκτηση νόμιμης χρήσης πλατείας Αγίας Τριάδας Πεντέλης

2022

Δεν απαιτούνται πόροι

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

7 Στρατηγικές Μελέτες

Α/Α

Περιγραφή

Έτος Έναρξης

Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη)

Κατάσταση μελέτης

Περισσότερα

ΣΜ 1

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

2019

61.520€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΜ 2

Κυκλοφοριακή μελέτη

2020

57.500€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΜ 3

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

2021

49.600€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΜ 4

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)

2021

24.180€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΜ 5

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινοφελών χώρων του Δήμου Πεντέλης (ΕΣΕΚΚ)

2022

37.200€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΜ 6

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ)

2021

24.800€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΜ 7

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

2022

49.600€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

3 Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Α/Α

Περιγραφή

Έτος Έναρξης

Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη)

Κατάσταση μελέτης

Περισσότερα

ΕΥΡΩΠ 1

Βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας (Horizon)

2023

238.000€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΕΥΡΩΠ 2

Σχεδιασμός εργαλείων προσβασιμότητας για όλους (Horizon)

2023

158.000€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΕΥΡΩΠ 3

Υποδομές για περπάτημα - Πόλεις των 15 λεπτών (Driving Urban Transitions)

2023

832.000€

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ