Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Μελίσσιων

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2009

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 63.344€

Μελέτη : Ολοκληρώθηκε σύνταξη μελέτης αναθεώρησης για τους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Απαιτείται να γίνει σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Μελισσίων του 2007. Θα ορίσει τους κοινόχρηστους χώρους, το συντελεστή δόμησης και τις χρήσεις γης. Μετά την απόρριψη από το ΣτΕ της πρότασης του Δήμου του 2014, απαιτείται σύνταξη μελέτης που θα συμπεριλάβει τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους για τα Μελίσσια σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Μελισσίων θα επιλυθούν οριστικά τρία κορυφαία πολεοδομικά ζητήματα:
(α) Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν σχέδιο πόλης που θα περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, χώρους πρασίνου, χώρους παιδικών χαρών, εκπαίδευσης, αθλητισμού, κοινωνικών εξυπηρετήσεων (κέντρο νεότητας, κοινωνικής πρόνοιας κλπ) και χώρων στάθμευσης.
(β) Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν σαφείς χρήσεις γης.
(γ) Θα επιλυθεί το ζήτημα του συντελεστή δόμησης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε το Α και Β στάδιο της μελέτης, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη αναρτήθηκε ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αναμένεται η εκδίκαση των ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί ο φάκελος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μετά στο Συμβούλιο Επικρατείας.