Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 45 της Δ.Κ. Πεντέλης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν απαιτούνται πόροι

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δεν απαιτούνται πόροι

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, είχε ουσιαστικά “παγώσει” από το 2011. Αφορά περίπου 352 στρέμματα στα Άνω Μελίσσια. Από το τέλος του 2019 η δημοτική αρχή εκκίνησε ξανά τις διαδικασίες, ομως, υπήρξε καθυστέριση λόγω έγερσης από την πλευρά του Δήμου Κηφισίας ζητήματος με τα όρια των δύο Δήμων. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων, συνολικής έκτασης 352 στρεμμάτων λύνεται μια μεγάλη πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής, κοινόχρηστους χώρους, ενώ ο Δήμος θα αποκτήσει χώρους για κοινωνικές υποδομές, σχολεία, χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, χώρους πρασίνου και στάθμευσης, συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Θέμα με τα όρια του Δήμου Γέρακα Παλλήνης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν απαιτούνται πόροι

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δεν απαιτούνται πόροι

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Τα όρια μεταξύ των δύο Δήμων είναι αδιευκρίνιστα. Πρέπει να οριστικοποιηθούν.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα ξέρουν σε ποιον από τους δύο Δήμους περιλαμβάνεται το οικόπεδό τους. Θα λυθέι μια μεγάλη εκκρεμότητα και θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της περιοχής του Αγίου Δημητρίου στο σχέδιο πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε συνεργασία με το Δήμο Γέρακα δρομολογείται η συμφωνία για τον από κοινού καθορισμό των ορίων των δύο Δήμων.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Επέκταση του Κοιμητηρίου των Μελισσίων

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 20.000€

Μελέτη Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το κοιμητήριο στα Μελίσσια είναι αναγκαίο να επεκταθεί κατά περίπου 20 στρέμματα για να καλύψεις τις ανάγκες της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την παρέμβαση αυτή το κοιμητήριο των Μελισσίων θα επεκταθεί νόμιμα κατά περίπου 20 στρέμματα, ώστε να μπορέσει να αυξήσει τη δυνατότητα παροχής μνημάτων για αρκετά χρόνια ακόμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχουν συνταχθεί οι απαιτούμενς μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη και έχουν προωθηθεί προς έγκριση στους αρμόδιους φορείς. Επιπρόσθετα συντάσσεται η απαιτούμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τους πεζόδρομους περιμετρικά του Δάσους Παπαδημητρίου

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος Προστσαίας του Δάσους Παπαδημητρίου, προβλέπονται πεζόδρομοι μεταξύ του δασικού χώρου και του πρώην Νοσοκομείου. Ο Δήμος έχει υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης πρέπει να συνταχθεί πράξη αναλογισμού. Μετά θα υπάρξει προσδιορισμός της τιμής απόκτησης των χώρων που έχουν χαρακτηριστεί πεζόδρομοι και έτσι το σχέδιο θα ολοκληρωθεί και οι πολίτες θα μπορούν να περπατούν περιμετρικά του δασικού χώρου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η πράξη αναλογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης. Στόχος κύρωσης πρώτο τρίμηνο 2023. Αμέσως μετά θα κατατεθεί στο δικαστήριο αίτηση για προσδριορισμό του τιμήματος της απαλλοτρίωσης.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Μελίσσιων

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2009

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 63.344€

Μελέτη : Ολοκληρώθηκε σύνταξη μελέτης αναθεώρησης για τους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Απαιτείται να γίνει σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Μελισσίων του 2007. Θα ορίσει τους κοινόχρηστους χώρους, το συντελεστή δόμησης και τις χρήσεις γης. Μετά την απόρριψη από το ΣτΕ της πρότασης του Δήμου του 2014, απαιτείται σύνταξη μελέτης που θα συμπεριλάβει τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους για τα Μελίσσια σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Μελισσίων θα επιλυθούν οριστικά τρία κορυφαία πολεοδομικά ζητήματα:
(α) Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν σχέδιο πόλης που θα περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, χώρους πρασίνου, χώρους παιδικών χαρών, εκπαίδευσης, αθλητισμού, κοινωνικών εξυπηρετήσεων (κέντρο νεότητας, κοινωνικής πρόνοιας κλπ) και χώρων στάθμευσης.
(β) Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν σαφείς χρήσεις γης.
(γ) Θα επιλυθεί το ζήτημα του συντελεστή δόμησης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε το Α και Β στάδιο της μελέτης, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη βρίσκεται σε ανάρτηση όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 558.000€

Μελέτη Σε δημοπράτηση από ΥΠΕΝ

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Προς υπογραφή σύμβασης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ΔΚ Πεντέλης, δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο. Η δημοτική αρχή κατάφερε το 2020 η μελέτη να χρηματοδοτηθεί και να συνταχθεί από το ΥΠΕΝ. Ο Δήμος μας είναι στους πρώτους 13 Δήμους που πολεοδομικές μελέτες θα συνταχθούν από το ΥΠΕΝ.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Η ΔΚ Πεντέλης ήταν η μόνη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής χωρίς τοπικό χωρισκό σχέδιο. Αποτέλεσμα η ΔΚ Πεντέλης να μην έχει ξεκάθαρο τοπίο χρήσεων γης, κοινόχρηστων χώρων, ενώ υπάρχουν εξαιτίας αυτής της έλλειψης και περιοχές εκτός σχεδίου. Με τη σύνταξη της μελέτης η περιοχή θα αποκτήσει σαφείς και σύγχρονες χρήσεις γης, θα αποκτήσει τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, ενώ με τη διαδικασία αυτή θα ενταχθούν στο σχέδιο περιοχές όπως πχ η περιοχή των Γεωργοκτηνοτρόφων και του σχεδίου πόλης που δεν είχε εγκριθεί από το ΣΤΕ το 2009.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη έχει δημοπρατηθεί από το ΥΠΕΝ, αναμένεται υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο εντός Φεβρουαρίου 2023.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2006

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  5.000€

Μελέτη Υπάρχει από το 2006

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχής 32 στρεμμάτων στη Νέα Πεντέλη. Η ένταξη στο σχέδιο είχε παγώσει ουσιαστικά από το 2011. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου, συνολικής έκτασης 32 στρεμμάτων περίπου λύνεται μια πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής. Ο Δήμος θα αποκτήσει ένα χώρο για νηπιαγωγείο έκτασης 1,3 στρεμμάτων και ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου έκτασης 0,6 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στο φάκελλο που κατέθεσε ο Δήμος.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς στα Μελίσσια

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2005

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 10.000€

Μελέτη Υπάρχει από το 2009

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, είχε ουσιαστικά “παγώσει” από το 2011. Αφορά περίπου 352 στρέμματα στα Άνω Μελίσσια. Από το τέλος του 2019 η δημοτική αρχή εκκίνησε ξανά τις διαδικασίες, ομως, υπήρξε καθυστέριση λόγω έγερσης από την πλευρά του Δήμου Κηφισίας ζητήματος με τα όρια των δύο Δήμων. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων, συνολικής έκτασης 352 στρεμμάτων λύνεται μια μεγάλη πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής, κοινόχρηστους χώρους, ενώ ο Δήμος θα αποκτήσει χώρους για κοινωνικές υποδομές, σχολεία, χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, χώρους πρασίνου και στάθμευσης, συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στο φάκελλο που κατέθεσε ο Δήμος.