Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2006

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  5.000€

Μελέτη Υπάρχει από το 2006

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχής 32 στρεμμάτων στη Νέα Πεντέλη. Η ένταξη στο σχέδιο είχε παγώσει ουσιαστικά από το 2011. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου, συνολικής έκτασης 32 στρεμμάτων περίπου λύνεται μια πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής. Ο Δήμος θα αποκτήσει ένα χώρο για νηπιαγωγείο έκτασης 1,3 στρεμμάτων και ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου έκτασης 0,6 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στο φάκελλο που κατέθεσε ο Δήμος.