Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Επέκταση του Κοιμητηρίου των Μελισσίων

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 20.000€

Μελέτη Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το κοιμητήριο στα Μελίσσια είναι αναγκαίο να επεκταθεί κατά περίπου 20 στρέμματα για να καλύψεις τις ανάγκες της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την παρέμβαση αυτή το κοιμητήριο των Μελισσίων θα επεκταθεί νόμιμα κατά περίπου 20 στρέμματα, ώστε να μπορέσει να αυξήσει τη δυνατότητα παροχής μνημάτων για αρκετά χρόνια ακόμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχουν συνταχθεί οι απαιτούμενς μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη και έχουν προωθηθεί προς έγκριση στους αρμόδιους φορείς. Επιπρόσθετα συντάσσεται η απαιτούμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.