Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Θέμα με τα όρια του Δήμου Γέρακα Παλλήνης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν απαιτούνται πόροι

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δεν απαιτούνται πόροι

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Τα όρια μεταξύ των δύο Δήμων είναι αδιευκρίνιστα. Πρέπει να οριστικοποιηθούν.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα ξέρουν σε ποιον από τους δύο Δήμους περιλαμβάνεται το οικόπεδό τους. Θα λυθέι μια μεγάλη εκκρεμότητα και θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της περιοχής του Αγίου Δημητρίου στο σχέδιο πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε συνεργασία με το Δήμο Γέρακα δρομολογείται η συμφωνία για τον από κοινού καθορισμό των ορίων των δύο Δήμων.