Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κυκλοφοριακή μελέτη

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 57.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Μελέτης :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις στην κυκλοφορία της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη αυτή θα συμβάλλει στην άμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.