Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 49.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων χωροθετεί σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης, τις θέσεις στάθμευσης και των σταθμών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου, ΙΧ, λεωφορείων δημόσιας συγκοινωνίας και οχημάτων μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα) κ.α.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο διαμορφώνει το πλαίσιο για την επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, την ανάπτυξη των απαραίτητων δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε