Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 49.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας προτείνει τις διαδρομές και τις απαιτούμενες επεμβάσεις και κατασκευές για την ασφαλή κίνηση και πρόσβαση σε δημοτικά κτήρια, σχολεία και Κοινόχρηστους Χώρους όλων των πολιτών, με έμφαση την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένων, παιδιών, μητέρων με καροτσάκι παιδιών κλπ.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα ενσωματωθεί στις μελέτες-έργα αστικών αναπλάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται στην πόλη μας η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών – χωρίς εμπόδια – στα πεζοδρόμια, στις στάσεις, στους κοινόχρηστους χώρους, στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ύπαρξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων αποτυπώνει τις δράσεις του Δήμου, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να είναι συμβατή με τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού και τους στόχους για τα ποσοστά ανακύκλωσης και ταφής των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ο Δήμος θα διαχειρίζεται τα απόβλητά του σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με στόχο τη μείωση της ταφής και την αύξηση της ανακύκλωσης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων αυτών είναι σημαντικό, ενώ ο Δήμος μειώνει την οικονομική του επιβάρυνση από το τέλος ταφής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινοφελών χώρων του Δήμου Πεντέλης (ΕΣΕΚΚ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο Δήμος, σύμφωνα με τη σχετική νοομθεσία, καταγράφει τους κοινόχρηστους χώρους που δεν έχει ακόμα αποκτήσει και τους ιεραρχεί με βάση την πολεοδομική αναγκαιότητα για κάθε δημοτική ενότητα για την απόκτησή τους.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και αποτελεί προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση απόκτησης αυτών των χώρων από εθνικούς πόρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.180€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα, αποτυπώνει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να κάνει ο Δήμος για την πρόβλεψη και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με χρήση ανανεώσιμων πόρων ενέργειας.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, σε περισσότερο αποδοτική ενέργεια με λιγότερα χρήματα και στη μείωση -αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 49.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων χωροθετεί σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης, τις θέσεις στάθμευσης και των σταθμών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου, ΙΧ, λεωφορείων δημόσιας συγκοινωνίας και οχημάτων μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα) κ.α.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο διαμορφώνει το πλαίσιο για την επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, την ανάπτυξη των απαραίτητων δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Κυκλοφοριακή μελέτη

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 57.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Μελέτης :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις στην κυκλοφορία της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη αυτή θα συμβάλλει στην άμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.

Categories
Στρατηγική Μελέτη

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δράση :  Στρατηγική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2019

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 61.520€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πράσινο Ταμείο

Κατάσταση Μελέτης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Το Σχέδιο για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα είναι ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων με αστικές αναπλάσεις, πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θέτει στο επίκεντρο τον μετακινούμενο πολίτη ως πεζό, χρήστη ποδηλάτου και χρήστη μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών στις μετακινήσεις με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου οδικά και φιλικότερου περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε